De levensverwachting van vrouwen met het syndroom van Turner is korter dan dat van gezonde vrouwen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hartproblemen die vaak optreden als kenmerk van het syndroom van Turner. Ook diabetes, een veelvoorkomende aandoening bij Turner, kan leiden tot een lagere levensverwachting. De levensverwachting voor vrouwen met de lichtere vorm van het syndroom van Turner is beter en in de meeste gevallen vergelijkbaar met die van gezonde vrouwen. Bovendien zijn de aandoeningen die gepaard gaan met het syndroom van Turner steeds beter behandelbaar, wat de levensverwachting van vrouwen met het syndroom van Turner ten goede komt.

Lagere levensverwachting syndroom van Turner

Hoewel een kleiner skelet, cognitieve problemen en enkele andere uiterlijke kenmerken van het syndroom van Turner niet direct een invloed hebben op de levensverwachting, zijn er ook kenmerken die wel een negatieve invloed hebben op deze levensverwachting. Met name de hartproblemen die vaak optreden bij vrouwen met het syndroom van Turner leiden tot een lagere levensverwachting. Ook problemen met de aorta (de belangrijkste slagader van het lichaam) kunnen de levensverwachting verlagen.

Prenatale sterfte syndroom van Turner

De meeste baby’s met het syndroom van Turner sterven al voor de geboorte. Alle jongetjes met het syndroom van Turner zijn niet levensvatbaar en leiden al in een vroeg stadium tot een miskraam. Bij de meisjes met het syndroom van Turner vindt naar schatting bij zo’n 99% een miskraam plaats. De 1% die wel geboren wordt kan in zekere zin gezien worden als het deel van de vrouwen met een lichte vorm van de aandoening. Bij hen kan dan nog het onderscheidt gemaakt worden tussen vrouwen met de volledig vorm van het syndroom van Turner, waarbij alle lichaamscellen zijn aangetast en de vrouwen met de lichtere vorm, waarbij slechts een deel van de lichaamscellen aangetast zijn. Naar schatting wordt zo’n 10% van alle miskramen veroorzaakt door een vorm van het syndroom van Turner.

Levensverwachting syndroom van Turner in de toekomst

De levensverwachting van vrouwen met het syndroom van Turner beweegt zich steeds meer richting een normale levensverwachting dankzij medische vooruitgang. De wetenschap is steeds beter in staat om medische problemen aan te pakken. Omdat hartproblemen in Nederland en veel andere landen doodsoorzaak nummer één vormen, wordt hier erg veel onderzoek naar gedaan. Ook vrouwen met het syndroom van Turner profiteren hiervan, omdat ook bij hen hartproblemen vaak voorkomen. Naar verwachting kan de levensverwachting van vrouwen met het syndroom van Turner in de toekomst hetzelfde zijn als de levensverwachting van gezonde vrouwen.